BESTILLING AF TILBEHØR

Widex har indført en ny fremgangsmåde vedr. levering af tilbehør til høreapparater. Vi fremsender nu én samlet pakke med tilbehør til 4 års forbrug. På den måde skal der kun bestilles tilbehør en gang i hele garantiperioden.

Den fremsendte leverance dækker et standardforbrug af tilbehør i hele høreapparatets garantiperiode.
Får du brug for yderligere tilbehør, henviser vi venligst til din høreklinik eller nærmeste kommunikationscenter.

Tilbehør til høreapparater udleveret fra en offentlig høreklinik leveres vederlagsfrit i garantiperioden.

Langt de fleste private forhandlere leverer tilbehør til Widex høreapparater og vil ligeledes kunne hjælpe omkring brugen heraf.

Du er også velkommen til privat at købe tilbehør i vores webbutik, widexbutik.dk. Vi gør dog opmærksom på, at der vil blive tillagt forsendelsesgebyr, når du køber her. Gebyret kan undgås ved at købe tilbehøret direkte hos nærmeste Widex forhandler.

Vælg høreapparatmodel:

I-øret apparater