HØREAPPARATER FOR BØRN


Tilpasning af høreapparater til børn – især små børn – stiller høreklinikken over for store udfordringer. Børnenes fysiologi, modenhed og sprogfærdigheder ændrer sig løbende og kræver en høj grad af fleksibilitet med hensyn til audiologiske procedurer og udstyr for at kunne sikre det bedst mulige resultat.
Tilpasningen af høreapparater er en meget fleksibel, smidig og løbende proces. Med den nyere teknologi er antallet af høreapparater, der findes på markedet, blevet større, og de teknologiske fremskridt har øget muligheden for en vellykket tilpasning. De karakteristika, der er unikke for et barn og dets omgivelser, vil afgøre hvilket høreapparat, der er det rigtige. Høreklinikken vil rådgive med oplysning om fordele og ulemper ved bestemte høreapparater til dit barn.

Når barnets høreapparater først er tilpasset, er din motivation og ihærdighed meget afgørende for et godt resultat. Dit barn skal forstå, at høreapparaterne skal bruges så meget som muligt for at sikre optimalt samspil og kommunikation. Du kan foregå dit barn med et godt eksempel ved at vise en positiv og opmuntrende indstilling.
Størrelse
Høreapparater findes i flere udgaver og mange størrelser, som kan variere fra en bag-øret-model, hvor de elektroniske komponenter er monteret i en skal, der passer bag øret, til mindre i-øret-modeller, hvor de elektroniske komponenter er monteret i en formstøbt skal, der passer i øregangen, og som er formet efter et aftryk i øret.
Teknikken i høreapparatet
Den digitale processor, der findes i høreapparaterne, fungerer som en meget kompleks computer. Ved at anvende et digitalt signal kan man udføre komplekse beregninger på kort tid. Lyde kan manipuleres på forskellige måder, så man opnår en høj lydkvalitet.
Desuden har høreapparater innovative egenskaber som funktioner, der gør det nemmere for høreapparatbrugeren at høre tale i støjende omgivelser. Høreapparat er også meget justerbart, således at det kan finjusteres til at kompensere for de fleste høremæssige problemer.
Binaural tilpasning
Hvis barnet har nedsat hørelse på begge ører, er det vigtigt, at det får høreapparat på begge ører. En forstærkning på begge ører – kaldet binaural tilpasning – hjælper med til at give en bedre taleforståelighed i støjfyldte situationer. Dertil kommer, at manglende stimulering af hørelsen på det uforstærkede øre kan forårsage, at ørets nervefibre gradvist kommer til at fungere dårligere.
Farver
Mange høreapparater kan fås i flere klare og fantasifulde farver. Mens de fleste voksne ønsker, at deres høreapparater skal stå til deres hud eller hårfarve, så de er mindre synlige, foretrækker mange børn en klar farve, som gør deres høreapparater pæne eller ”cool”. De fleste børn synes, at beige høreapparater er kedelige.

HVORDAN VIRKER ET HØREAPPARAT?Audiologiassistenten eller hørepædagogen giver dig en grundig vejledning i rigtig brug og vedligeholdelse af dit barns høreapparater. En indledende praktisk vejledning i høreapparater er bedre end en masse trykt billedmateriale. Du skal endelig stille spørgsmål, også selvom du måske synes, at det er dumme spørgsmål - din spørgelyst er medvirkende til at hjælpe dit barn til en bedre tale- og sprogudvikling.
Høreapparater er egentlig små forstærkere, der er pakket ind i en støbt plastikskal. Høreapparatets mikrofon opfanger lyde fra omgivelserne og omdanner dem til et elektrisk signal, der videresendes til høreapparatforstærkeren. Forstærkeren sørger for at øge lydstyrken, så den passer til barnets høretærskel. I høreapparater med lineær forstærkning forstærkes al lyd lige meget. Med ulineær forstærkning får svage lyde den største forstærkning, hvilket er de lyde, et barn med nedsat hørelse typisk ikke kan høre. Kraftige lyde får derimod kun lidt eller ingen forstærkning. Når høreapparatet er tilpasset rigtigt, gør det ulineære høreapparat svage lyde hørbare og kraftige lyde behagelige.

Efter at lyden er blevet forstærket, konverterer en højttaler det elektriske signal tilbage til et hørbart signal og sender det ind i øregangen. Nogle høreapparater har en volumenkontrol, som kan betjenes af større børn eller voksne. Denne volumenkontrol kan enten være en vippekontakt eller drejeknap på høreapparatet, eller den kan styres ved hjælp af en fjernbetjening. Mange høreapparater indstiller automatisk lyden til barnets aktuelle lyttemiljø og har derfor ingen volumenkontrol.

Høreapparater er programmerbare, hvilket betyder, at tilpasseren kan udføre individuel justering. Tilpasseren bør se barnet regelmæssigt for at foretage justeringer. Dette gælder især for små babyer. Børn skal til kontrol hver 3.- 4. måned indtil 2-års alderen, derefter hvert halve år indtil 5-års alderen og herefter en gang om året. Derudover kan der foretages justeringer, hvis barnet eller forældrene klager over, at høreapparatet ikke fungerer, som det skal.