VEDLIGEHOLDELSE AF HØREAPPARATET

Det er vigtigt at gennemlæse og følge den vejledning, der følger med barnets høreapparater. Et høreapparat er et kompliceret, elektronisk og følsomt instrument, som er omhyggeligt designet til at holde til mange års daglig brug. Men høreapparatet kan gå i stykker, hvis det udsættes for ekstreme påvirkninger, eller hvis det ikke bliver vedligeholdt.

Som en hjælp til børn er her 10 gode råd om høreapparatets vedligeholdelse. Der er forklaring og retningslinier for hvert enkelt råd – en uddybende baggrundsviden for den voksne, som skal fortælle barnet om vedligeholdelse af høreapparatet på en måde, der passer til barnets alder – mens man ser på tegningerne sammen.
1. Tab ikke dit høreapparat på gulvet
Høreapparater kan blive beskadiget, hvis de får et voldsomt stød. Vi anbefaler derfor, at man holder høreapparaterne over et blødt underlag under rengøring, batteriskift osv. På den måde undgår man, at høreapparaterne beskadiges, hvis man skulle være uheldig at tabe dem.
2. Put aldrig batterier i munden
Man skal sikre sig, at små børn aldrig kan få fat i høreapparater, som de kan finde på at putte i munden. Batterier skal opbevares på et sted, der ikke er tilgængeligt for børn, og brugte batterier skal omhyggeligt bortskaffes. Skift ikke batteri foran børn, og vis dem ikke, hvor batterierne opbevares.
Læge skal kontaktes ved indtagelse.
3. Lyder dit høreapparat ikke, som det plejer? Sig det til en voksen
Det er vigtigt, at barnet kontakter en voksen (forælder, lærer), hvis høreapparatet ikke lyder, som det plejer. Den voksne kan lytte til høreapparatet ved hjælp af Widex Stetoclip med dæmpeslangen monteret – eller tilsvarende udstyr – og derefter vurdere, om høreapparatet skal justeres eller repareres.
4. Pas på, at hunde ikke får fat i dit høreapparat
Hunde kan finde det spændende at tygge på høreapparater, hvis de får mulighed for det. Derfor er det vigtigt at opbevare høreapparaterne, hvor hunde ikke kan få fat på dem.
5. Brug ikke hårtørrer eller hårspray, mens du har høreapparaterne på
Varm luft fra en hårtørrer eller kemikalierne i en hårspray kan ødelægge høreapparaterne. Høreapparaterne bør tages ud af ørerne før brug af disse ting.
6. Høreapparaterne må ikke blive våde
Sørg altid for at undgå, at høreapparaterne bliver våde. De skal tages ud af ørerne før badning, svømning eller kraftige regnskyl. Vand eller andre væsker må heller ikke benyttes til at rense høreapparaterne. Vand må kun anvendes til at rense ørepropperne, efter at de er taget ud af høreapparaterne.
7. Rengør dit høreapparat med en ren, tør klud
Høreapparatet bør rengøres med en ren, tør klud efter daglig brug. Brug ikke (flydende) rensemidler til at rense høreapparatet. Vand kan dog godt benyttes til at rengøre ørepropperne, efter at de er taget af selve høreapparaterne.
8. Udsæt ikke høreapparater for ekstrem varme
Nogle af høreapparatets dele kan beskadiges ved høje temperaturer. For at beskytte høreapparaterne mod meget kraftig varme, må de aldrig efterlades i direkte sollys, f.eks. i en vindueskarm eller i bilens for- eller bagrude.
9. Skil aldrig høreapparatet ad
Man må aldrig selv prøve at reparere høreapparatet. Og selvom børn ofte er nysgerrige, må man aldrig selv skille høreapparatet ad. Er der problemer med høreapparatet, skal man henvende sig på høreklinikken, så høreapparatet evt. kan blive sendt til reparation hos Widex.
10. Opbevar dine høreapparater på et sikkert sted, når de ikke er i brug
Når høreapparaterne ikke er i brug, skal de lægges ned i æsken og opbevares et tørt sted ved stuetemperatur.