Hearing Aid Solutions

Hearing Aid Solutions

Hearing aids come in many shapes and sizes depending on your preference and the type and severity of hearing loss. Coselgi hearing aids fall into two main categories.

KULAK ARKASI (BTE)

Kulak arkası işitme cihazlarında ses, kulak kalıbından ya da kulağın içine yerleştirilen kulak ucundan geçerek kulak kanalına gelir. 

Kulak arkası işitme cihazları, her türlü işitme kayıplarına yardım etmek için kullanılabilir, özellikle de ileri işitme kayıplarında faydalıdır.

Kulak arkası işitme cihazlarını ayarlamak ve kullanmak kolaydır.

HOPARLÖRÜ KANAL İÇİNDE İŞİTME CİHAZLARI (RIC)

Hoparlörü kanal içinde işitme cihazları, kulak arkasına takılır ve hoparlörü kulak kanalına yerleştirilir.

RIC işitme cihazları özellikle küçük tasarlanmıştır. Hoparlör doğrudan kulağın içinde kulak zarının önüne takılır, işitme sistemi de konkanın arkasına takılır. Her iki ünite, göze çarpmayan bir tüpün içinden geçen ince bir kablo ile birbirine bağlanır. 

RIC işitme cihazları, işitme kaybının düzeyine ve kullanıcının isteklerine göre farklı ebatlarda ve ses büyütme modellerinde üretilmektedir. 

KULAK İÇİ (ITE)

Kulak içine doğrudan yerleşen işitme cihazları.

Farklı tipleri vardır,

  • Kulak içine yerleşen işitme cihazları, 
  • Kulak kanalının dış kısmına yerleşen CIC işitme cihazları, 
  • kulak kanalına yerleşen ve neredeyse görünmez olan IIC işitme cihazları,

    Kulak kanalının içine yerleşen ve neredeyse görünmez olan Kulak içi işitme cihazları, hafiften orta dereceye kadar işitme problemleri için uygundur. 
     
Go to the top