Performance Level
M5 M4 M3 M2
Eigenschappen                                                          
Verwerkings- en fijnregelkanalen 10 6 6 4
Luisterprogramma's 3 3 3 3
In-Situ Sound Optimisation
Akoestische Situatie Technologie 4 3
Impulse Noise Rejection II

Accessories
Akoestische afstandsbedienig-App
RC-DEX