Performance Level
M5 M4 M3 M2
Eigenschappen                                                          
Verwerkings- en fijnregelkanalen 10 6 6
Luisterprogramma's 3 3 3 3
Audio Streaming
In-Situ Sound Optimisation
Real-Life Preference Log
Akoestische Situatie Technologie 4 3  
Impulse Noise Rejection II  
Accessories
Mojo App
Akoestische afstandsbediening-App
RC-DEX
TV-PLAY