Performance Level
M5 M4 M3 M2
Eigenschappen                                                          
Verwerkings- en fijnregelkanalen 10 6 6  4
Luisterprogramma's 3 3 3  3
Audio Streaming  
In-Situ Sound Optimisation  
Real-Life Preference Log
 
Akoestische Situatie Technologie 4 3  
Impulse Noise Rejection II  
Accessories
Mojo App  
Akoestische afstandsbediening-App  
RC-DEX  
TV-PLAY