OVER HOORTESTEN

Misschien ziet u op tegen een bezoek aan een audicien, maar een hoortest duurt niet lang en is pijnloos. Dit is wat u bij uw eerste hoortest kunt verwachten.

EEN VRAAGGESPREK
Ook worden er meestal vragen gesteld over uw gehoor.


Er wordt bijv. gevraagd naar uw medische voorgeschiedenis, wanneer u voor het eerst uw gehoorverlies opmerkte, of u bent blootgesteld aan luide geluiden en in welke mate u in uw dagelijks leven last hebt van uw gehoorverlies.


Op deze manier wordt inzicht gekregen over hoe uw gehoorverlies zich heeft ontwikkeld en welke oplossing het beste voor u is.
DE HOORTEST
Vaak worden uw oren eerst onderzocht met behulp van een otoscoop, om te kijken of er fysieke problemen zijn.


Dit is een pijnloos onderzoek.
DE HOORTEST
Bij een standaard hoortest wordt onderzocht welke geluiden u nog net kunt horen.


Vaak wordt dit gemeten in een zogenaamde stille cabine. U krijgt een serie toontjes te horen via een hoofdtelefoon.


U geeft aan welke toontjes u kunt horen en de resultaten worden weergegeven in een audiogram.


Het resulaat wordt gebruikt om inzicht te krijgen in uw gehoorverlies en het meest geschikte hoortoestel te kiezen.