U kunt een gehoorverlies hebben als:

  • u moeite hebt om mensen te verstaan
  • u vaak om herhaling moet vragen
  • u de tv vaak harder moet zetten
  • u moeite hebt om een gesprek te volgen in een rumoerige omgeving, zoals een restaurant
  • u moeite hebt om een telefoongesprek te volgen
  • u niet kunt horen als iemand vanuit een andere kamer iets tegen u zegt
  • u moeite hebt om een groepsgesprek te verstaan
  • u kinderen niet kunt verstaan als ze iets tegen u zeggen
  • u sociale bijeenkomsten vermijdt omdat u niet kunt verstaan wat mensen zeggen